Θεραπευτικά Μέσα

Η επιστημονική κατάρτιση και τα τεχνικά μέσα που έχουμε πλέον στη διάθεση μας μπορούν να κάνουν θαύματα. Να θυμάστε πως τα μακροχρόνια προβλήματα χρήζουν και μακροχρόνια θεραπεία.

Decompressions / Αποσυμπίεση

Κρουστικοί Υπέρηχοι Piezo Wave

Κρυοθεραπεία

Θερμά ψυχρά Επιθέματα

Δινόλουτρο

Παραφινόλουτρο

Διαθερμία Βραχέων Κυμάτων

Διαθερμία Μικροκυμάτων

Υπέρυθρες

Κυκλοφοριτής άκρων

Μαγνητικά Πεδία

Δονητική μάλαξη

Υπέρηχα

Laser

Ηλεκτροθεραπεία

Διασταυρούμενα

Διαδυναμικά

Μαγνητικός Διεγέρτης SIS 3tesla

Γαλβανικά

Παλμικά

Φαραδικά

Αναλγητικά

Βiofeedback

TENS

Laser Hilherapia

Ιοντοφόρεση

Έλξη

Μαγνητοφόρεση

Διαμαγνητική Αντλία

Ηλεκτροβελονισμός

Βελονισμός – Αλγολογία 

Cooler Laser Hilterapia TT

Κέντρο φυσικοθεραπείας Περαίας - Εξοπλισμός